+48 91 30 787 30

  Protetyka

implanty stargard Dobre uzupełnienie protetyczne to nie tylko szczelność czy estetyka. Dobre uzupełnienie to przede wszystkim prawidłowa diagnoza i ustalenie właściwych wskazań do jego wykonania.

Pragniemy Państwu zaoferować naszą wiedzę i doświadzenie aby zagwarantować długoterminowy sukces terapeutyczny wykonanej pracy protetycznej.

Stawiamy na pracę zgodną z kanonami nowoczesnej protetyki estetycznej, gdzie dajemy Państwu możliwość zobaczenia na etapie modeli tymczasowych jak wyglądać będzie Państwa uśmiech.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie protetyki zilustrowanej przykładowymi pracami wykonanymi przez naszych specjalistów.

Licówki porcelanowe

korony stargard Nierówne, uszkodzone w dzieciństwie jedynki oraz cofnięte dwójki zostały skorygowane estetycznie poprzez wykonanie licówek porcelanowych przyklejonych na cztery zęby przednie.


Licówki porcelanowe, korony pełnoceramiczne

korony stargard Liczne stare wypełnienia kompozytowe, przebarwienia i mało atrakcyjny kształt zębów zmieniono poprzez zastosowanie koron pełnoceramicznych oraz licówek z ceramiki tłoczonej.


Licówki kompozytowe

licówki stargard Mało atrakcyjne, przebarwione zęby całkowicie zmodyfikowano stosując licówki kompozytowe wykonywane w gabinecie podczas jednej wizyty osiągając bardzo korzystny rezultat estetyczny.


Implanty - kompleksowe leczenie

licówki stargard Pełna rekonstrukcja uśmiechu - odtworzenie brakujących zębów poprzez zastosowanie kombinacji tradycyjnej protetyki – mostów metalowo porcelanowych na zębach naturalnych oraz nowoczesnej implantologii – korony i mosty na implantach.


Korony pełnoceramiczne

licówki stargard Zęby przednie o nieregularnym kształcie i przebarwione po leczeniu kanałowym zastąpiono koronami pełnoceramicznymi na podbudowie z tlenku cyrkonu.


Korony pełnoceramiczne

licówki stargard Uzupełnienie brakujących zębów z boku poprzez zastosowanie mostów metalowo-porcelanowych oraz wymiana starych koron z przodu na nowe pełnoceramiczne korony na podbudowie z tlenku cyrkonu.


Korony porcelanowe na metalu

licówki stargard Zęby trzonowe i przedtrzonowe żuchwy z rozległymi wypełnieniami kompozytowymi po leczeniu kanałowym zostały zaopatrzone w korony porcelanowe na podbudowie metalowej.


Korony i mosty porcelanowe na metalu - kompleksowe leczenie

licówki stargard Przechylone, przebarwione i starte zęby oraz obniżona wysokośd zwarcia została skorygowana poprzez wykonanie koron i mostów z ceramiki na podbudowie metalowej.


Korony i mosty porcelanowe na metalu - kompleksowe leczenie

licówki stargard Zastąpienie niekomfortowej, ruchomej protezy szkieletowej poprzez uzupełnienie brakujących zębów bocznych mostami metalowo porcelanowymi oraz wykonanie koron pojedynczych w obcinku przednim w całości mocowanymi na stałe.


Mosty porcelanowe na metalu

licówki stargard Brakujące i zniszczone zęby w odcinku bocznym zostały odtworzone poprzez zamocowane na stałe mosty ceramiczne na podbudowie metalowej przywracając w ten sposób pełne uzębienie i zdrowie jamy ustnej.


Licówki ceramiczne

licówki stargard Zęby górne w zakresie od trójki prawej do trójki lewej pokryte zostały licówkami ceramicznymi.
Uzyskano wyrównanie linii pośrodkowej dzięki czemu zęby "wyprostowały się", nastąpiła też poprawa ich kształtu, tak by był bardziej regularny.


Licówki ceramiczne z wybielaniem

licówki stargard Wykonano wybielanie jednowizytowe w nasyzm gabinecie oraz licówki z ceramiki, co trwale poprawiło kształt zębów.


Most porcelanowy na podbudowie z cyrkonu

licówki stargard Wymieniono mało estetyczny stary most porcelanowy na podbudowie metalowej obejmujący cztery siekacze górne w szczęce.
Nowy most wykonany został z porcelany napalanej na podbudowę cyrkonową.
Uzyskano naturalny kształt, kolor i przezierność koron. Wyrównano granicę przyszyjkową uzupełnienia tak, aby pokryć widoczne wcześniej ciemne korzenie zębów.

licówki stargard Praca na modelu technicznym. Widoczna przezierność koron jak w zębach naturalnych uzyskana dzięki podbudowie cyrkonowej.


Korony i mosty porcelanowe na podbudowie metalowej oraz proteza szkieletowa na zatrzaskach

licówki stargard Leczenie rozpoczęto od zabiegu periodontologicznego polegającego na chirurgicznym wydłużeniu koron wszystkich zębów w obrębie szczęki, by uzyskać wyrównanie linii dziąseł (na zdjęciu widoczne szwy 1 tydzień po zabiegu).

Kompleksowe leczenie zakończyło się wykonaniem koron i mostów porcelanowych na podbudowie metalowj oraz protezy szkieletowej górnej na zatrzaskach (rodzaj protezy bezklamrowej) oraz dolnej protezy szkieletowej z klamrami.
Widoczne zdjęcie uśmiechu gdzie klamry protezy dolnej są całkowicie niewidoczne.


Proteza ruchoma na zatrzaskach oraz mosty porcelanowe na podbudowie metalowej

licówki stargard Uzupełniono brak zębów górnych bocznych poprzez wykonanie ruchomej protezy szkieletowej na zatrzaskach (rodzaj estetycznej protezy bezklamrowej).
Braki zębów dolnych uzupełniono poprzez cementowane na stałe mosty porcelanowe na podbudowie metalowej.


Kompleksowe leczenie protetyczne - mosty i korony porcelanowe na podbudowie metalowej

licówki stargard

Licówki ceramiczne oraz korony ceramiczne na podkładzie cyrkonowym

licówki stargard

Uzębienie z licznymi wypełnieniami kompozytowymi, niespójne kolorystycznie, korona mało estetyczna na jedynce górnej.
Całość zastąpiono estetycznymi uzupełnieniami stałymi w postaci licówek ceramicznych na zębach żywych oraz koronami ceramicznymi na podbudowie cyrkonowej na zębach leczonych kanałowo.
Całość bardzo spójna po wykonaniu pracy. Kolor i kształt wyrównany.


Korony porcelanowe na podbudowie metalowej

licówki stargard

Pozostałe zęby sieczne w szczęce pokryto koronami porcelanowymi na podbudowie metalowej oraz wykonano protezę estetyczną bezklamrową na zatrzaskach.


Licówki ceramiczne

licówki stargard

Zęby skrócone z licznymi wypełnieniami kompozytowymi w obrębie szyjek zębów oraz szeroka diastema pomiędzy jedynkami.
Wykonano licówki ceramiczne. Widoczne małoinwazyjne szlifowanie zębów tuż przed założeniem licówek.